آرمان اکسیر شیمی پارسیان

واردات و فروش انواع مواد اولیه شیمیایی و آزمایشگاهی

____ در باره مواد شیمیایی چه میدانید  _______________________________________________________________

آیا تا به حال مجبور شده اید هویت یک ماده را حدس بزنید ؟

فیلمی را تصور کنید که در آن هنگام کشف یک ماده خارجی، دانشمندان و محققان را فراخوانی می‌کنند.
با این ماده با احتیاط برخورد می‌شود و آزمایش‌های مختلفی روی آن انجام می‌دهند تا بدانند دقیقاً چیست و چه کاری می‌تواند انجام دهد.
این نوع فرایند آزمایشی دقیقا همان تشخیص مواد شیمیایی تشکیل دهنده آن ماده است.
علاوه بر بوییدن، لمس کردن و نگاه کردن به ظاهر فیزیکی یک ماده، راه‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌توان مطمئن شد آن ماده چیست. این جایی است که خواص شیمیایی ظاهر می شود.
اجازه بدهید راحت تر بیان کنیم;

خاصیت شیمیایی خاصیتی از یک ماده است که زمانی مشاهده می شود که یک ماده دچار تغییر شیمیایی می شود.
تغییر شیمیایی نوعی تغییر است که به دلیل شکستگی و تشکیل پیوندهای شیمیایی جدید، هویت یک ماده را نیز تغییر می دهد.
دقیقا برای به وجود آمدن هر نوع ماده ای احتیاج به مواد شیمیایی(اولیه)مربوط به همان ماده میباشد.
همیشه اولیه ترین مواد موجود جزو 109 عنصر شناخته شده در طبیعت میباشند که با ترکیب کردن دو یا چند عنصر طی یک فرایندمشخص باعث تولید ماده ثانویه یا ماده مصرفی میشود.
با تغییر ایجاد کردن در ظاهر مواد هیچگونه تغییری در ساختار شیمیایی آنها ایجاد نمیشود.
به عنوان مثال با ذوب کردن ویا انجماد عنصر کلسیم هیچگونه تغییری در ساختار شیمیایی آن ماده ایجاد نمیگردد اما به محض ترکیب شدن با عناصر دیگر کاملا تغییر هویت داده و به ماده دیگری تبدیل میشود.
به طور مثال کلسیم به تنهایی یک فلز میباشد اما با هم پیوندی به کلر ماده ای به نام کلسیم کلراید به دست میاید که در مقایسه با فلز کلسیم این ترکیب به دست آمده یک نوع ماده سفید رنگ است که در آب قابل حل میباشد.
البته موضوع به اینجا ختم نمیشود.
شایان ذکر است که همه ی مواد شیمیایی موجود مختص به ساخت وتولید نیستند بلکه بعضی از آنها به عنوان معرف(مثال:محلول هانوس) در چرخه ی تولید قرار میگیرند و برخی دیگر هم به عنوان ایجاد بستر و شرایط مناسب (مثال:محیط های کشت سلولی و میکروبی) به کار گرفته میشوند.

فهرست
آرمان شیمی